ساخت سوله نمایشگاه بین المللی تهران

ساخت سوله  نمایشگاه بین المللی تهران ساخت سوله نمایشگاه تهران ساخت سوله نمایشگاهی شرکت اطمینان سازه افتخار ساخت سوله سالن 38b نمایشگاه بین المللی تهران با دهانه 60 متر بدون ستون میانی و طول 100 متر و ارتفاع 13 متر را در کارنامه موفق خود دارد. امروزه با استفاده از سوله های خرپایی دوبل و … ادامه خواندن ساخت سوله نمایشگاه بین المللی تهران