ساخت سوله ورزشی

سوله ورزشی ساخت سوله سالن ورزشی _ کارفرما: هلیکوپترسازی ساخت انواع سوله سبک با دهانه نا محدود 09122480802   ساخت سوله سالن ورزشی در تهران دهانه سوله: دهانه 32 متر بدون ستون میانی ارتفاع سوله :11 متر محل اجرای سوله: تهران ، نبش میدان آزادی کارفرما ساخت سوله :هلیکوپتر سازی ابعاد سوله ورزشی استاندارد: سوله … ادامه خواندن ساخت سوله ورزشی