نقشه سوله

نقشه معماری سوله

 

سوله سازی اطمینان سازه ، سازنده انواع سوله سبک، سوله خرپایی،سوله با دهانه بزرگ و بدون ستون ، جرثقیل سقفی ،طراحی سوله ،طراحی نقشه سوله ، نقشه سوله ، جرثقیل دروازه ایی و ….

09122480802

سوله سازی

سوله سازی/سوله سبک/سوله خرپایی/ساخت سوله

نقشه سوله

در رابطه با نقشه معماری سوله باید گفت که سوله نمونه ای از سازه های فلزی است که در صورتی از آن بهره می بریم که به دهانه هایی طویل احتیاج داشته باشیم که بیشتر در کارخانجات ، فضا های ورزشی ، سالن فوتبال که دهانه طویل مد نظر است استفاده می شوند . سقف این سازه فلزی عظیم به صورت سقف شیبدار می باشد که کل سازه با استفاده از محاسبات فلزی خاص ارائه می شوند و با توجه به این موضوع که ابعاد ستون ها  و تیرها بزرگ است از تیر ورق هایی بهره می برند تا تقویت شده و نیروی زیادی را تحمل نماید . از دیگر استفاده این سوله سبک خرپایی می توان به مرغداری ها ، آشیانه هواپیما ، تعمیرگاه ها ، فروشگاه ها که با قاب هایی بزرگ و دهانه هایی طویل استفاده می شوند اشاره کرد .

 

 

 

نقشه معماری سوله

نقشه سوله

نقشه معماری سوله

نقشه معماری سوله

طراحی سوله

نقشه معماری سوله

نقشه سوله

سوله

ساخت سوله/سوله سازی/سوله سبک/سوله خرپایی

به دلیل ساختار خاص و متفاوت این سازه ها و به دلیل ضخامت ستون ها بیشتر این نوع سوله ها را به صورت انفرادی و خاص طراحی و می سازند و اجرای ان به صورت منتاژ قطعات در کارگاه صورت می گیرد . سوله ها انواع مختلفی همچون سوله تک دهانه به صورت ۸ ، سوله دو یا چند دهانه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸یا ۸۸۸۸،سوله دو دهانه به صورت ۸۸ ، سوله قوسی ، سوله چند ضلعی . طراحی سازه سوله کاری تخصصی است و در غیر این صورت غیر اصولی بوده و می تواند نتیجه ای با هزینه زیاد داشته باشد پس بهتر است در طراحی و اجرای ان اصول و متخصصین زیر صلاع بهره گرفته شود .

 

نقشه سوله

اطلاعاتی که در مورد طراحی سوله بدانیم نیز حائز اهمیت است :