انواع سوله به زبان انگلیسی

سوله به انگلیسی در این مقاله قصد داریم کلمه سوله را از نظر لغوی در زبان انگلیسی بررسی نماییم. سوله در زبان انگلیسی با عنوان های niches ، construction ، industrial shed به معنی سازه های فلزی با سقف شیب دار شناخته می شود.سوله هاکاربردها زیادی دارند که به صورت گذرا به آن اشاره می … ادامه خواندن انواع سوله به زبان انگلیسی