سوله HSS
سوله خرپایی
سوله سبک خرپایی
سوله سازی اطمینان سازه ، سازنده انواع سوله hss ، سوله سبک ،سوله سبک خرپایی و سوله خرپای صنعتی
09122480802
ساخت سوله های مدرن با استفاده از پروفیل های فولادی در فرم های متنوعی امکان پذیر است. ستون این سوله ها از باکس مستطیلی HSS ساخته می شود و تیرها با توجه به الزامات فنی و سلیقه مشتریان با شکل ها و ویژگی های زیر ارائه می شوند:
 
سوله hss
1. سوله قوسی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای C.H.S
در اين طرح به جای استفاده از ستون I با مقطع متغير، ستون از پروفیل های فولادی توخالی انتخاب مي شود و در دو سمت در بالا، توسط براکت های تقويتی با افزايش مقطع، لنگر قاب کنترل می گردد. تیرها در این نوع قاب سوله از یک جفت مقطع دایره ای (CHS) قوس دار تشکیل می گردد.
زیبایی، وزن کم، مقاومت بالا و حذف محدودیت های معماری (بیرون زدگی ماهیچه ستون)، مزیت اصلی این نوع قاب است.
سوله hss
ساخت سوله

 سوله hss
2.سوله سبک هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای CHS
در اين طرح به جای استفاده از ستون I با مقطع متغير، ستون از پروفیل های فولادی انتخاب می شود و در دو سمت در بالا، توسط براکت های تقويتی با افزايش مقطع، لنگر قاب کنترل می گردد. تیرها در این نوع قاب سوله از یک جفت مقطع دایره ای (CHS) به صورت صاف تشکیل می شود.
در صورت انتخاب ساندویچ پنل به عنوان پوشش سقف، استفاده از این نوع قاب به جای قاب قوسی الزامی است.
زیبایی، وزن کم، مقاومت بالا و حذف محدودیت های معماری (بیرون زدگی ماهیچه ستون)، مزیت اصلی این نوع قاب است.

سوله
3. سوله سبک هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع HSS ویژه دهانه های 18-12 متر
این سوله با قاب هشتی جهت دهانه های کوچک 12 تا 18 متر کاربرد دارد. در این تیپ از قاب سوله، برای تیر و ستون از پروفیل HSS با مقطع مستطیل شکل و ابعاد یکسان استفاده می شود.
سبکی، ساخت و نصب بسیار آسان و استحکام بسیار بالا، از مزیت این تیپ سوله است.

 
4. سوله قوسی با تير ساخته شده از تیر ورق
در اين طرح از تیر قوسی I با مقطع متغير و ستون HSS استفاده می شود. لنگر قاب در دو سمت در بالای ستون، توسط براکت های تقويتی با افزايش مقطع، کنترل می گردد.
این نوع سوله کارآمدی و استقامت بالایی دارد و در بسیاری از شرایط محیطی قابل اجرا است. سهولت پیاده سازی و محاسبات، از مزایای این نوع سوله ها به شمار می رود.

 
سوله سازی
5. سوله هشتی با تير ساخته شده از تیر ورق
در اين طرح تیر به صورت I با مقطع متغير و ستون به صورت باکس فولادی می باشد. لنگر قاب در دو سمت در بالای ستون، توسط براکت هاي تقويتی با افزايش مقطع، کنترل می گردد.
این نوع سوله کارآمدی و استقامت بالایی دارد و در بسیاری از شرایط محیطی قابل اجرا است. سهولت پیاده سازی و محاسبات، از مزایای این نوع سوله ها به شمار می رود.

اجزای سوله

سگراد در سوله

سوله hss

رفتردر سوله

نقشه سوله با دهانه 30 متر

استرات در سوله چیست

ابعاد استاندارد سوله

درصد شیب سقف سوله

ارتفاع سوله استاندارد

کلمات کلیدی

ساخت سوله

سوله خرپایی

سوله خرپا

سوله سازی

ساخت سوله